RODZICE

NAUCZYCIELE

OSIĄGNIĘCIA

LOGOWANIERozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez Administrator   

Informujemy, że diecezjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014r. w Konkatedrze Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim o godzinie 8.00.

Uroczystość szkolna odbędzie się w Zespole Szkół Nr 1 w dniu 1 września 2014r. o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązują stroje galowe.

 
Powiatowy Konkurs Przyrodniczo- Plastyczny pt. "Czyste środkowisko- zdrowe życie" został rozstrzygnięty PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez Administrator   

W dniu 23 lipca 2014 r. rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Przyrodniczo- Plastyczny pt. "Czyste środowisko- zdrowe życie".

W ramach konkursu prac plastycznych "Wiosenne pejzaże - walory przyrodnicze ziemi sokołowskiej" trzecie miejsce zajęła Natalia Wojewódzka - uczennica klasy I H.

Wśród osób wyróżnionych znalazły się:

 • Katarzyna Biernacka - kl. I H
 • Klaudia Ołowska - kl. III H

W konkursie prezentacji multimedialnych "Recykling - odpad, surowiec, produkt" pierwsze miejsce zajęła Klaudia Ołowska - kl. III H, drugie miejsce zajęła Dominika Szczygielska - kl. III H.

Osoby wyróżnione to:

 • Przemysław Drzewiński - kl. II J

 • Magdalena Pytel - III J

 • Radosław Replin - III H

 • Karolina Przywóska - III H

Pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie powiatu sokołowskiego:

http://www.powiat-sokolowski.pl/home/aktualnosci/233-powiatowy-konkurs-przyrodniczo-plastyczny-pt-czyste-srodkowisko-zdrowe-zycie

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Przypominamy, że uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2014 r. podczas obchodów Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Sabniach, około godziny 17:00.

 
Informacja dla uczniów klas I PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez Administrator   

Spotkanie integracyjne uczniów klas I z wychowawcami odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014r. (piątek) o godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy!

 
SZKOLENIE TEORETYCZNE DLA PRZEDSTAWICIELI UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I DYREKCJI W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA WSPÓŁPRACY” PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez A. Czerkas, A. Kusak   

25 i 26 czerwca 2014 roku w Siedlcach w hotelu Arche odbyło się szkolenie teoretyczne dla szkół, które przystąpiły do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Na szkolenie zostały zaproszone tzw. „szóstki szkolne”. Przypominamy, że tworzą ją przedstawiciele Rodziców, Uczniów, Nauczycieli z Dyrekcją Szkoły. 6 R-U-N Zespołu Szkół Nr 1 tworzą następujące osoby: 2 uczennice licealistki: Sylwia Kostyra i Gabriela Smolik, 2 rodziców: Ewa Żurawicka-Księżopolska i Grzegorz Kamiński, 2 nauczycieli: Agnieszka Kusak i Aneta Czerkas (wymiennie) oraz Dyrektor Szkoły, P. Małgorzata Baranowska. Osoby te pracowały ze szkolnymi zespołami z województwa mazowieckiego i lubelskiego, m.in. z Węgrowa, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Sabni, Mrozów i Gołąbek. Każda z 3 grup (rodzice, uczniowie, nauczyciele wraz z Dyrekcją) pracowała w oddzielnych salach, z innymi trenerami rozwoju, według własnego harmonogramu. Rodzice i uczniowie odbyli 1-dniowe szkolenie, nauczyciele z dyrekcją 2-dniowe. Dłuższa praca nauczycieli i dyrektorów wynika z przekonania organizatorów szkolenia (MEN i FRDL), że to szkoła, jako gospodarz, musi włożyć więcej trudu i poświęcenia, aby zaprosić do aktywności osoby z nią powiązane.

              

Szkolenie poruszało wiele kwestii, m.in.

 • diagnozę stanu bieżącego: „Jaka jest nasza szkoła teraz?” (wady i zalety; co jest naszym napędem, a co hamulcem)
 • cele szkoły: „Dlaczego jesteśmy w projekcie?”, (co chcemy osiągnąć, co może nam pomóc, a co utrudnić realizację planów)
 • wyznaczniki efektywnej współpracy
 • zasady budowania klimatu wzajemności i zaufania w szkole
 • charakter spotkań z rodzicami (jak mogą wyglądać spotkania z rodzicami i wychowawcą w nowoczesnej szkole)
 • komunikację pomiędzy R-U-N (w jaki sposób rodzice, uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni mogą zgłaszać swoje propozycje; jaki jest przepływ informacji)
 • termin „szkoła współpracy” (w jaki sposób powinna pracować szkoła ciesząca się mianem „szkoły współpracy”, jakie aktywności umożliwiać, kogo włączać do tej aktywności i w jakim zakresie)
 • podstaw prawne dotyczące Samorządu Uczniowskiego (prawa, przywileje)
 • organizację życia szkoły, przestrzeń fizyczną szkoły, dydaktykę i wychowanie
 • podstawy prawne dotyczące Rady Rodziców
 • tzw. „dobre praktyki” (uczenie się na przykładzie i doświadczeniu innych: ciekawe pomysły, które przyniosły zamierzony efekt, inicjatywy, nietypowe rozwiązania, wszelkiego rodzaju sukcesy, ale też porażki)
 • tzw. „magiczne miejsca w szkole”

 

Efektem tego szkolenia, kolejnych debat szkolnych, warsztatów wrześniowych i październikowych, a co za tym idzie wdrożonych działań ma być:

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY, tzw. SPAW

Do jego tworzenia zapraszamy, już dziś, wszystkich tych, którzy tworzą społeczność szkolną ZS Nr 1, zgodnie z główną ideą projektu: szkoły, w której wszystkie grupy społeczne umieją efektywnie współpracować ze sobą.

Galeria

 
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez U. Mielniczuk   

   
Zapraszamy do galerii

Ostatni piątek czerwca to tradycyjnie dzień zakończenia roku szkolnego. W Zespole Szkół Nr 1 uroczystości z tejże okazji zostały poprzedzone mszą świętą, celebrowaną przez ks. Radosława Wiechnika. Po mszy rozpoczęła się akademia, mająca na celu podsumowanie pracy uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1, przybyłych gości, rodziców, grono pedagogiczne i uczniów przywitali uczniowie Dominika Sulej i Łukasz Rzemek, po czym nastąpiło przemówienie Dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Baranowskiej, która  przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Pani Dyrektor podsumowując cały rok szkolny podziękowała wszystkim nauczycielom za wkład pracy włożony w nauczanie i wychowanie, rodzicom za współpracę, a uczniom za wytrwałość w dążeniu do celu, życząc jednocześnie wspaniałych wakacji i odpoczynku po ciężkim trudzie pracy.  Następnie głos zabrał pan Tadeusz Mróz, członek Rady Powiatu.

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżniający się w pracy na rzecz społeczności szkolnej otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa po zakończeniu akademii w swoich klasach. W dalszej części nastąpiło podziękowanie za pracę i pożegnanie ks. Tomasza Szmurło. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczennice kl. I b Weronikę Deoniziak, Klaudię Łach, Magdalenę Rytel - Andrianik, Monikę Rytel - Andrianik, Dominikę Sulej i Katarzynę Wojtczuk. Inscenizacja w wykonaniu uczennic klasy Ib  rozbawiła zebranych na sali gości i wprowadziła w wakacyjny nastrój. Występ młodzieży uświetniała gra i śpiew zespołu „Szara Band”.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotowali: Urszula Mielniczuk, Marzena Borysiak-Wojewódzka, Bogusław Kwiatkowski.

 
Jubileusz 50-lecia PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez Administrator   

Dzień 16 czerwca 2014 roku na trwale zapisze się w historii Zespołu Szkól Nr 1 w Sokołowie Podlaskim jako wielkie święto całej społeczności szkolnej. W tym dniu obchodzony był Jubileusz 50-lecia Szkoły połączony ze zjazdem jej absolwentów. Obchody rozpoczęła odprawiona w szkole msza święta, której przewodniczył kanclerz Kurii Drohiczyńskiej. Wzruszająca homilia, piękna oprawa muzyczna i dekoracja sali gimnastycznej sprawiły, że uczestnictwo w tak sprawowanej mszy było wielkim przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych.

Część oficjalną obchodów Jubileuszu otworzyła powitaniem gości Pani Dyrektor Małgorzata Baranowska.

Uroczystość jubileuszu zaszczycili: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar Kraska, Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury i członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Maria Koc, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Joanna Kaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Minarczuk z przedstawicielami Rady Powiatu, Wicestarosta Sokołowski Pani Marta Sosnowska oraz Członkowie Zarządu Powiatu, Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Pani Joanna Urbankowska, Burmistrz Sokołowa Podlaskiego Pan Bogusław Karakula, Przewodnicząca ZNP Pani Danuta Zadrożna, Wójtowie gmin powiatu sokołowskiego - absolwenci naszej szkoły - Pan Marcin Pasik, Pan Wiesław Michalczuk i Pan Krzysztof Młynik, byli Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkoły - Pan Stanisław Kowalczyk, Pan Jan Rosochacki, Pan Mieczysław Janusiewicz, Pan Waldemar Wrzosek, obecni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu naszego miasta.

Do grona obecnych na uroczystości, którzy w wielkim stopniu przyczynili się do jej zorganizowania, należeli sponsorzy: Prezes Zarządu „Sokołow” S.A. - Pan Bogusław Miszczuk, właściciel PHU "Topaz” - Pan Zbigniew Paczóski, właściciel „Polsero” - Pan Zbigniew Seroczyński.

Gościem wyjątkowym, któremu zgotowano bardzo serdeczne powitanie, była Pani Cecylia Krupa, małżonka pierwszego dyrektora, nauczycielka matematyki, wychowawczyni wielu obecnych na uroczystości absolwentów.

Na sali szczególne miejsce zajmowali absolwenci, oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Powitania po latach, którym często towarzyszyły okrzyki radości i niedowierzania, czasami na chwilę zakłócały oficjalną cześć spotkania.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście i absolwenci z dumą wspominali historię szkoły, jej dorobek i osiągnięcia. Podkreślali jak cieszą ich dzisiejsze sukcesy i obecny wizerunek szkoły. Zebrana na uroczystości młodzież – przedstawiciele wszystkich klas aktualnie uczących się w szkole - słysząc te wypowiedzi przeżyła wyjątkową lekcje wychowawczą.

W trakcie uroczystości dokonano poświęcenia tablicy pamiątkowej poświeconej patronowi szkoły.

Wszyscy goście mieli okazję przyjrzeć się dorobkowi placówki i zmianom zachodzącym w jej funkcjonowaniu oglądając okolicznościowe wystawy, kroniki wyłożone w świetlicy szkolnej a także zwiedzając udostępnione pracownie i sale wykładowe. Młodzież chętnie oprowadzała gości prezentując dzień dzisiejszy szkoły.

Z okazji Jubileuszu wszyscy goście i absolwenci otrzymali okolicznościową monografię szkoły.

W godzinach popołudniowych rozpoczęły się spotkania klasowe, wspomnienia, biesiady. Absolwenci i nauczyciele dzielili się opowieściami z minionych lat i o tym co dzieje się u nich teraz. Wyjątkowa atmosfera, mimo niesprzyjającej pogody, udzielała się wszystkim. Zaplanowana impreza plenerowa, ze względu na padający deszcz została przeniesiona do sali gimnastycznej i świetlicy. Jednak w żadnym stopniu nie spowodowało to osłabienia entuzjazmu uczestników. Najwytrwalsi bawili się do białego rana, a gościnny internat opuszczali następnego dnia po południu życząc sobie kolejnego takiego spotkania z okazji następnego jubileuszu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Jubileuszu 50-lecia szkoły.

 
Impreza integracyjna - Ogólnopolski Głos Profilaktyki PDF Drukuj
Aktualności
Wpisany przez M. Sawicka   

W sobotę 14 czerwca 2014r. na terenie naszej szkoły odbyła się impreza integracyjna w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Program „Profilaktyka a Ty” ma na celu promowanie wśród młodzieży idei wolności bez uzależnień i przemocy. Podczas spotkania reprezentacje siedmiu szkół z powiatu sokołowskiego rywalizowały ze sobą biorąc udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Do zawodów stanęły drużyny z Sokołowa Podlaskiego – Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, I Liceum Ogólnokształcące, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1 oraz Gimnazjum ze Skrzeszewa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe P.H.U. „TOPAZ” Zbigniew Paczóski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe P.P.H.U „GAMA” Rurarz D., Rutkowski W. i Spółka, Studio „ODNOVA BODY&SOUL” , Poradnię Odchudzania Anna Frandt, Kręgielnię „YUNAVI Bowling&Squash” Janusz Gęsina, Pizzerię „DA GRASSO”, Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR.

Poza konkurencją młodzież mogła zobaczyć pokaz pierwszej pomocy, symulator ciąży, alkogogle, obejrzeć sprzęt policyjny i strażacki, skorzystać ze strzelnicy paintballowej, wspiąć się po skrzynkach z zabezpieczeniem. Przez cały czas trwania imprezy czas umilały występy zespołów „Szara Band” i „The Rolnik Stones”.

Organizatorami imprezy byli: Powiatowa Komenda Policji, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Sokołowski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Specjalnych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Sokołowa Podlaskiego.

Galeria

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 27

BIP Zespół Szkół Nr 1
KALENDARZ SZKOLNY

                                                                                                             

Klub języka angielskiego

SPOSÓB NA TEATR

WFOŚiGW

WYCIECZKI

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.